?>

Translation and validation of the Dutch Pittsburgh Fatigability Scale for older adults
Marlies Feenstra , Nynke Smidt, Barbara C. van Munster, Nancy W. Glynn and Sophia E. de Rooij

In dit onderzoek is de oorspronkelijk Amerikaanse ‘Pittsburgh Fatigability Scale (PFS)’ naar het Nederlands vertaald. Deze vragenlijst heeft als doel om vermoeidheid tijdens het uitvoeren van fysieke activiteiten, zogeheten vermoeibaarheid, te meten en is door ons in het Nederlands vertaald en gevalideerd bij een groep ziekenhuispatiënten van 70 jaar en ouder. De Nederlandse versie van de PFS bleek een valide en betrouwbaar instrument om mentale en fysieke vermoeibaarheid bij ziekenhuispatiënten vanaf 70 jaar te meten. Deze vragenlijst wordt inmiddels in verschillende onderzoeken ingezet om te onderzoeken of vermoeibaarheid een voorspeller is van achteruitgang in functioneren en verminderd herstel van ziekenhuisopname.

  • Goals of Older Hospitalised Patients; A Qualitative Descriptive Study
  • By Maria Johanna van der Kluit, Geke J Dijkstra, Sophia E de Rooij
  • Objectives: Since the population continues ageing and the number of patients with multiple chronic diseases is rising in Western countries, a shift is recommended from disease oriented towards goal-oriented healthcare. As little is known about individual goals and preferences of older hospitalised patients, the aim of this study is to elucidate the goals of a diverse group of older hospitalised patients.
  • Nederlandstalige samenvatting: Doelen van oudere ziekenhuispatiënten.
 

Artikelen

Marlies Feenstra rondt proefschrift af

30 apr. 0
...

Stop benaderen nieuwe patiënten voor Seniorlines

2 jun. 0
...

De mensen achter SeniorLines: hoogleraar Sophia de Rooij

Sinds haar jeugd was Sophia de Rooij, hoogleraar Interne Geneeskunde aan het UMCG en coördinator va...

De mensen achter SeniorLines: onderzoeker Luka Brouwer

Luka Brouwer, pas afgestudeerd als bewegingswetenschapper, onderzoekt in het kader van SeniorLines w...

De mensen achter SeniorLines: onderzoeker Marlies Feenstra

Voor haar promotieonderzoek bij SeniorLines kijkt bewegingswetenschapper Marlies Feenstra naar het f...