?>

Marlies Feenstra rondt proefschrift af

30 april 2021 0 reacties

Trajecten van gezondheidstoestand bij ouderen

Eén van de successen van de gezondheidszorg in de afgelopen decennia is dat meer ouderen ouder worden. Dit plaatst de oudere zelf en de maatschappij voor uitdagingen. Ouderen hebben de wens om zo lang mogelijk zelfstandig en gezond te blijven. Het tijdig herkennen van ouderen met een verhoogd risico op een dreigende achteruitgang in hun gezondheid is dan ook belangrijk, zodat vroegtijdige effectieve interventies kunnen worden ondernomen, door de oudere zelf en door zorgverleners.

Uit het proefschrift van Feenstra, wat gebaseerd is op onderzoeksdata uit de Lifelines en Seniorlines cohort studies, komt naar voren dat het meten van verandering in gezondheid lastig is. Enkele bestaande instrumenten voor het bepalen van de functionele status en kwetsbaarheid bij ouderen blijken voor onderzoeksdoeleinden alleen op groepsniveau geschikt te zijn. Voor het meten van verandering van gezondheid van individuele oudere patiënten zijn deze instrumenten ongeschikt. Verder blijkt dat een kleine achteruitgang in activiteiten van het dagelijks leven tijdens ziekenhuisopname is geen goede afspiegeling van de door de patiënt ervaren functionele achteruitgang. Feenstra laat tevens zien dat het hebben van een of meer chronische ziekten en kwetsbaarheid voorspellend zijn voor ongunstige gezondheidstrajecten bij zowel thuiswonende ouderen als oudere ziekenhuispatiënten. Ook bieden leefstijl en de mate van vermoeibaarheid tijdens het uitvoeren van activiteiten aanknopingspunten om ongunstige gezondheidstrajecten tijdig te signaleren.

Vervolgonderzoek is nodig om ouderen, die het meest kunnen profiteren van interventies, nauwkeurig te identificeren om de ongunstige uitkomsten te voorkomen. Pas dan kunnen concrete adviezen op individueel niveau worden geformuleerd voor het inrichten van effectieve interventies.

Meer informatie vind je via de website van de Rijksuniversiteit Groningen.


Reacties zijn gesloten.

 

Verwante artikelen

Stop benaderen nieuwe patiënten voor Seniorlines

2 jun. 0
...

De mensen achter SeniorLines: hoogleraar Sophia de Rooij

Sinds haar jeugd was Sophia de Rooij, hoogleraar Interne Geneeskunde aan het UMCG en coördinator va...

De mensen achter SeniorLines: onderzoeker Luka Brouwer

Luka Brouwer, pas afgestudeerd als bewegingswetenschapper, onderzoekt in het kader van SeniorLines w...

De mensen achter SeniorLines: onderzoeker Marlies Feenstra

Voor haar promotieonderzoek bij SeniorLines kijkt bewegingswetenschapper Marlies Feenstra naar het f...

De mensen achter SeniorLines: onderzoeker Carolien Jansen

Carolien Jansen houdt zich bezig met de basis van SeniorLines: data en databeheer. Want alle gegeven...