?>

Samenwerking met onderzoekers buiten het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde

 • Ontwikkeling van een vragenlijst met betrekking tot de doelen die patiënten hebben bij een ziekenhuisopname en de mate waarin die gerealiseerd worden. 
  Samenwerking met:
  – Gerdine G. Boot; student faculteit der geneeskunde AMC/Universiteit van Amsterdam;
  – Dr Barbara C. van Munster; internist-geriater; Voorzitter bestuur Expertisecentrum Ouderengeneeskunde; Gelre Ziekenhuizen;
  – Dr. Geke J. Dijkstra; Hoofd Toegepast Gezondheidsonderzoek; Vakgebied Gezondheidszorg; Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG;
 • Door patiënten genoemde gewenste en ongewenste uitkomsten en problemen en doelen van de ziekenhuisopname.
  Samenwerking met:
  Marlies Verhoeff; promovenda KennisInstituut Federatie Medisch Specialisten en Gelre Ziekenhuizen;
 • Besluitvorming rond opname in het ziekenhuis, de rol van de patiënt en andere betrokkenen hierin.
  Samenwerking met:
  Johan T. Oosterwold; Promovendus Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG; docent NHL Stenden Hogeschool;
 • Verkennende studie naar de relatie tussen vermoeibaarheid en fysieke eigenschappen en het verloop hierin tot een half jaar na ziekenhuisopname.
  Samenwerking met:
  Dr. Inge (C.A.T.) Zijdewind; Universitair Hoofddocent; Vakgebied Neurowetenschappen, Neurofysiologie, Imaging; Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG;
 • Tijdsbesteding in het ziekenhuis in relatie met functioneren; ontwikkeling van hulpmiddelen om cognitief actief te blijven.
  Samenwerking met:
  – Prof. Dr. Ir. Bart (G.J.) Verkerke; Hoogleraar BioMedische Productontwikkeling Universitair Medisch Centrum Groningen en Universiteit Twente;
  – Marjan de Jonge; lectoraat User-Centered design; Instituut voor Communicatie, Media en IT; Hanzehogeschool Groningen;
 • Pilot project: In kaart brengen hoe lichamelijk actief patiënten zijn, en onderzoeken of het mogelijk is om een interventie te ontwikkelen om patiënten actiever te laten zijn met als doel het verminderen van achteruitgang door de ziekenhuisopname.
  Samenwerking met:
  – Prof. dr. Tibor Hortobágyi; Professor of Healthy Aging; Vakgebied Neurowetenschappen; Centrum voor Bewegingswetenschappen; Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG;
  – Dr. Claudine J.C. Lamoth; Universitair Hoofddocent; Centrum voor Bewegingswetenschappen; Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG;
 • Relatie taal en cognitie.
  Samenwerking met:
  – Nadine Boon; masterstudent Toegepaste taalwetenschap; Faculteit der Letteren; Rijksuniversiteit Groningen;
  – Anna Pot; Promovenda Toegepaste Taalwetenschap; Faculteit der Letteren; Rijksuniversiteit Groningen;
  – Dr. Merel C.J. Keijzer; Universitair Docent Toegepaste Taalwetenschap; Faculteit der Letteren; Rijksuniversiteit Groningen;
 • Sociale contacten voorafgaand aan opname en de samenhang met herstel na opname.
  Samenwerking met:
  – Jorijn Aalders; masterstudent Sociologie; Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen;
  – Dr. Francesca Giardini; Assisistant Professor; Vakgebied Sociologie; Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen;
  – Prof. Dr. Nardi (B.J.M.) Steverink; Vakgebied Gerontologie, Sociologie en Psychologie; Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen; Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG;
 • Samenwerking met projectgroepen binnen het UMCG om data rechtstreeks te gebruiken ten behoeve van de zorg in het ziekenhuis.
  1) Projectgroep ZIRE (Zinvolle Registratie)
  Dr. Gera A. Welker; Adviseur Beleid en Implementatie; Coördinator Kenniscentrum Kwaliteit en Veiligheid; UMCG
  Gepke L. Veenstra; Promovenda Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG;
  2) Project ICF (International Classification of Functioning and Health)
  Dr. Gonda (H.A.) Stallinga; Sectie Verpleegkundig Onderzoek; Gezondheidswetenschappen; Rijksuniversiteit Groningen/UMCG;
 

Artikelen

Marlies Feenstra rondt proefschrift af

30 apr. 0
...

Stop benaderen nieuwe patiënten voor Seniorlines

2 jun. 0
...

De mensen achter SeniorLines: hoogleraar Sophia de Rooij

Sinds haar jeugd was Sophia de Rooij, hoogleraar Interne Geneeskunde aan het UMCG en coördinator va...

De mensen achter SeniorLines: onderzoeker Luka Brouwer

Luka Brouwer, pas afgestudeerd als bewegingswetenschapper, onderzoekt in het kader van SeniorLines w...

De mensen achter SeniorLines: onderzoeker Marlies Feenstra

Voor haar promotieonderzoek bij SeniorLines kijkt bewegingswetenschapper Marlies Feenstra naar het f...