?>

Over SeniorLines

SeniorLines onderzoekt de toegevoegde waarde van een ziekenhuisbehandeling voor zeventigplussers. Hierbij wordt ook uitdrukkelijk gekeken naar de wensen en verwachtingen van de oudere ziekenhuispatiënt zelf. Daarnaast wordt in kaart gebracht of hun ervaringen en de trajecten na ontslag uit het ziekenhuis overeenkomen met deze verwachtingen.

Achtergrond
Voor veel ouderen is een ziekenhuisopname een ingrijpende gebeurtenis. Daarnaast kampen veel van hen met meerdere chronische aandoeningen. Eenmaal in het ziekenhuis krijgen ze onder spanning te maken met een ingewikkelde medische diagnose en beslissingen over een behandeling. De kwaliteit van de geboden zorg wordt gemeten in medische termen die veel ouderen niks zeggen. Bovendien lijken de doelen van de behandeling vanuit het ziekenhuis en vanuit de ouderen vaak niet overeen te komen. Veel ouderen waarderen hun behoud van zelfredzaamheid en verlichting van symptomen als belangrijker dan het langer leven of overleven. Met name sociale contacten worden belangrijk gevonden, omdat deze een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven.

Het onderzoek
Daarom onderzoekt SeniorLines hoe een ziekenhuisbehandeling nog beter kan bijdragen aan en aansluiten op de doelen en verwachtingen van oudere patiënten zelf. Het gaat hierbij zowel om geplande als ongeplande opnames en behandelingen. Met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden doet SeniorLines onderzoek naar de doelen, wensen en verwachtingen van ouderen in het ziekenhuis en bekijkt daarnaast in hoeverre de door ouderen benoemde doelen worden bereikt na ontslag uit het ziekenhuis. Ook wordt gekeken naar de factoren die een rol kunnen spelen bij het al dan niet bereiken van deze doelen en verwachtingen, bijvoorbeeld op fysiek gebied.

Doelen
Belangrijke doelen van SeniorLines zijn daarom het in kaart brengen van de toegevoegde waarde van de huidige ziekenhuiszorg voor senioren, verbetering van de besluitvormingsprocessen met patiënten en verbetering van begeleiding ten aanzien van zelfredzaamheid en functioneren. Ook zouden de zorgtrajecten van oudere ziekenhuispatiënten verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld door het gebruik van nieuwe interventies zoals aangepaste voeding of door uit te nodigen tot meer en beter gedoseerde beweging met behulp van technologie.

Dataverzameling
Getrainde onderzoeksmedewerkers van SeniorLines interviewen door middel van een gesprek en vragenlijsten op tien deelnemende afdelingen in het UMCG ouderen die hebben aangegeven mee te willen werken aan het onderzoek en die voldoen aan de inclusiecriteria voor SeniorLines. Het afnemen van zo’n interview duurt een half uur tot drie kwartier. Daarnaast vindt er een follow-up plaats na ontslag uit het ziekenhuis: dezelfde onderzoeksmedewerkers bellen de ouderen na drie, zes of twaalf maanden en leggen hen opnieuw een deel van de vragen voor. Hierbij ligt de focus op de doelen en verwachtingen die ouderen tijdens het interview in het ziekenhuis zelf benoemden en op de mate waarin ze behaald zijn. In januari 2018 werd de duizendste patiënt geïnterviewd.

Tijdlijn en medewerkers
SeniorLines is gestart in oktober 2014. Het eerste jaar draaide vooral om het verder aanscherpen van de doelen van het project, opzetten van de organisatie van dataverzameling en het verder inrichten van de onderzoeksorganisatie. Inmiddels zijn naast een wetenschappelijk medewerker die verantwoordelijk is voor de data-opslag en -cleaning en tussentijdse kwaliteitscontrole, ook twee onderzoekers actief die het dagelijkse projectmanagement doen en hun eigen data verzamelen voor hun promotieonderzoek. De dagelijkse dataverzameling en begeleiding van de interviewers gebeurt door een onderzoeksassistent.

SeniorLines wordt uitgevoerd vanuit het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO), onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

 

Artikelen

Marlies Feenstra rondt proefschrift af

30 apr. 0
...

Stop benaderen nieuwe patiënten voor Seniorlines

2 jun. 0
...

De mensen achter SeniorLines: hoogleraar Sophia de Rooij

Sinds haar jeugd was Sophia de Rooij, hoogleraar Interne Geneeskunde aan het UMCG en coördinator va...

De mensen achter SeniorLines: onderzoeker Luka Brouwer

Luka Brouwer, pas afgestudeerd als bewegingswetenschapper, onderzoekt in het kader van SeniorLines w...

De mensen achter SeniorLines: onderzoeker Marlies Feenstra

Voor haar promotieonderzoek bij SeniorLines kijkt bewegingswetenschapper Marlies Feenstra naar het f...