Project

Voor veel ouderen is een ziekenhuisopname een ingrijpende gebeurtenis. Zij krijgen in korte tijd en onder spanning te maken met beslissingen zoals diagnostische procedures, invasieve behandelingen en/of medicamenteuze therapie. De uitkomsten van deze ziekenhuisbehandelingen worden vaak uitgedrukt in ligduur, heropnames en ziekenhuissterfte. De kwaliteit van de geboden zorg wordt gemeten in vastgestelde prestatie indicatoren, optreden van complicaties en subjectieve metingen, zoals globale patiënttevredenheid.

Veel ouderen waarderen echter hun behoud van zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven vaak als belangrijker dan het langer leven of overleven. De ziekenhuisbehandeling zou dan ook moeten bijdragen aan en aansluiten op de doelen en verwachtingen van de individuele patiënt.

In oktober 2014 is SENIORLINES, een uniek samenwerkingsverband van internisten, geriaters, chirurgen, verplegings- en bewegingswetenschappers, gestart met een onderzoek bij 1.000 patiënten van 70 jaar en ouder. In dit 3 jaar durende onderzoek zullen senioren opgenomen in het UMCG gevolgd worden. Tijdens en na de ziekenhuisbehandeling worden het beloop van hun klachten, kwaliteit van leven en hun verwachtingen t.a.v. gezondheid en gewenste uitkomsten in kaart gebracht. Doelen van SENIORLINES zijn verbetering van de zorgtrajecten van oudere ziekenhuispatiënten, het in kaart brengen van de toegevoegde waarde van de huidige ziekenhuiszorg voor senioren, verbetering van de besluitvormingsprocessen met patiënten en verbetering van begeleiding ten aanzien van zelfredzaamheid en functioneren.

SENIORLINES onderzoekt wat de wensen en verwachtingen zijn van de ouderen ziekenhuispatiënt. Daarnaast wordt in kaart gebracht of hun ervaringen en de trajecten na ziekenhuisopname overeenkomen met deze verwachtingen.

 

Artikelen

De mensen achter SENIORLINES: onderzoeker Maartje van der Kluit

...

Wat is de beste plek voor de oudere patiënt?

Margriet Bos van UMCG Kennisinzicht interviewt collega Ruth Hiltermann-Tilanus met oog op haar bijdr...