?>

Sophia de Rooij

Prof. dr. Sophia E.J.A. de Rooij, internist-ouderengeneeskunde & klinisch geriater

Sophia de Rooij is sinds 1 augustus 2014 werkzaam als hoogleraar Inwendige Geneeskunde en hoofd van het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO) in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij studeerde geneeskunde aan het AMC in Amsterdam, promoveerde ook aan de Universiteit van Amsterdam, richtte in 2002 in het AMC de afdeling Geriatrie-Ouderengeneeskunde op en is sinds 2009 opleider van het vakgebied geriatrie/ouderengeneeskunde binnen de interne geneeskunde. Zij werd in 2012 benoemd als hoogleraar aan de UVA en in 2015 ook benoemd als hoogleraar aan de Rijks Universiteit Groningen.

Zij is een van de grondleggers van het KNMG standpunt Sterke Medische Ouderenzorg en voorzitter van de nationale expertgroep van het VMS thema de ‘oudere ziekenhuispatiënt’. Verder is zij de ontwerper en hoofdonderzoeker van de Transmurale Zorgbrug die momenteel in meer dan 30 ziekenhuizen is ingevoerd, samen met even zoveel thuiszorgorganisaties. Ook is zij lid van de stuurgroep van het keurmerk ‘Senior Friendly Hospital’.

Sophia is onder meer één van de netwerktrekkers van het Nationaal Programma Ouderenzorg en wetenschappelijk adviseur van AHTI. Zij was tien jaar actief in het ouderenfonds Sluyterman van Loo, nam deel aan de wetenschappelijke adviesraad van het Zorginstituut Nederland en is sedert 6 jaar, waarvan nu ruim twee jaar als voorzitter, verbonden aan het bestuur van de Nederlandse Internisten Vereniging.

Sophia heeft het begrip effectieve ouderenzorg op de agenda gezet en haar gedachtengoed over effectieve ouderenzorg, zorg die aansluit bij de doelen en verwachtingen van ouderen zelf, als het gaat om de toegevoegde waarde van ‘behandelen, behouden of berusten,’ krijgt steeds meer landelijke aandacht. Belangrijke thema’s in haar wetenschappelijk werk gaan over oorzaken en gevolgen van acute ziekte op fysiek en sociaal functioneren van senioren, verbinden van fundamenteel verouderingsonderzoek met de klinische praktijk, en co-creatie met ouderen en professionals in wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het verbeteren van de dagelijkse leef- en zorgpraktijk. Dit laatste heeft onder meer ook geleid tot de ontwikkeling van health games en zelftesten.

Samen met haar team werkt zij momenteel aan een aantal projecten: Hospital At Home zorgprogramma, SeniorLines, de MATCH studie, het MISTLETOE project, de Transmurale Zorgbrug Groningen-Amsterdam, Roodkapje the game, de Delirium Experience en de Vitaliteitswijzer. Zij ontvangt hiertoe o. a. financiering van het UMCG, ZonMw, Deltaplan Dementie, CLICKNL, het Amsterdams Universiteitsfonds en Nuts-Ohra.

Daarnaast wordt gewerkt aan het oprichten van het Alzheimer Centrum Groningen dat samen met het Alzheimer Research Centrum Groningen en de regionale zorgpartners niet alleen goede diagnostiek wil bieden aan mensen met geheugenproblemen maar ook ondersteuning bij het vervolgens zo lang en zo goed mogelijk thuis verder leven met dementie onder het motto ‘Leren leven met Dementie.’

Artikelen

Marlies Feenstra rondt proefschrift af

30 apr. 0
...

Stop benaderen nieuwe patiënten voor Seniorlines

2 jun. 0
...

De mensen achter SeniorLines: hoogleraar Sophia de Rooij

Sinds haar jeugd was Sophia de Rooij, hoogleraar Interne Geneeskunde aan het UMCG en coördinator va...

De mensen achter SeniorLines: onderzoeker Luka Brouwer

Luka Brouwer, pas afgestudeerd als bewegingswetenschapper, onderzoekt in het kader van SeniorLines w...

De mensen achter SeniorLines: onderzoeker Marlies Feenstra

Voor haar promotieonderzoek bij SeniorLines kijkt bewegingswetenschapper Marlies Feenstra naar het f...